Amb l’objectiu de donar un pas més en accions a favor del medi ambient, CiC3, SL participa amb l’entitat  GESTORA METROPOLITANA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ , encarregada de la gestió de totes les plantes de reciclatge de la zona metropolitana de Barcelona, la promoció i el desenvolupament de noves plantes per al a gestió de residus i la realització d’estudis per a la recerca de noves tecnologies en el sector d’enderrocs, gestió i tractament de residus de la construcció.

També formem part de l’accionariat de l’empresa GESTIÓ DE TERRES I RUNES, que realitza la seva activitat al Port de Barcelona. La seva funció és el reciclatge dels materials procedents de la construcció i el seu aprofitament per a la creació de noves superfícies per a l’ampliació del Port de Barcelona.