CiC3, SL ha realitzat un gran nombre d’obres d’urbanització per diversos ajuntaments i altres administracions públiques en diferents localitats; especialment a la província de Barcelona. Actualment l’empresa disposa d’un departament tècnic dedicat exclusivament a la presentació d’ofertes i gestió de projectes d’urbanització.

CiC3, SL també dedica el seu treball a l’obra privada realitzant tasques d’enderrocs, urbanitzacions exteriors, estructures de contenció en murs de parcel·la, adequació de solars a nous usos i col·labora activament amb altres empreses en treballs de canalitzacions de serveis. Algunes de les obres a destacar són l’execució de l’aparcament per a camions i vehicles pesats al carrer Guipúscoa de Barcelona i l’acondicionament d’una vivenda unifamiliar catalogada com a patrimoni arquitectònic a Santa Coloma.

Dins de l’àmbit de l’obra privada, l’empresa s’està obrint camí a l’edificació gràcies a diverses actuacions de rehabilitació realitzades a vivendes unifamiliars.