APARCAMENT DE VEHICLES PESANTS A LA RBLA. GUIPUSCOA, BCN