CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES S.L (CiC3, SL) es va fundar el 1989, a Sant Cugat del Vallès, centrant la seva activitat en treballs de moviment de terres i lloguer de maquinària per a la construcció. CiC3, SL s’ha desenvolupat al llarg d’aquests anys dins de l’àmbit de l’obra pública i privada especialitzant-se en treballs d’urbanització, enderrocs, canalitzacions i moviment de terres en general. Els seus 25 anys d’experiència i la seva contínua activitat avalen el seu creixement com a empresa constructora.Actualment l’empresa es troba en expansió, obrint-se pas dins del camp de l’edificació, i ja ha realitzat diversos treballs de rehabilitació de vivendes unifamiliars a la província de Barcelona.

Compromesa amb el medi ambient, CiC3, SL desenvolupa la seva activitat oferint a més un servei de gestió de residus de la construcció realitzant el subministrament de contenidors i la recollida, transport i deposició a centre gestor autoritzat de tot tipus de residus. L’empresa compta amb un certificat d’autorització pel transport d’aquests materials atorgat per l’Agència de Residus de Catalunya.
CiC3, SL posa a disposició dels seus clients un servei personalitzat i exclusiu integrat pel nostre equip de professionals, una flota de vehicles portacontenidors i el nostre centre d’operacions on rebem totes les sol·licituds i controlem les operacions per a garantir la satisfacció dels nostres clients.

A CiC3, SL disposem d’un equip humà format per professionals del sector àmpliament qualificat i amb una gran implicació i eficiència contrastades. A la nostra empresa valorem en gran mesura a les persones i, per això, invertim en la formació dels nostres treballadors de forma continuada. L’empresa compta amb instal·lacions pròpies i amb una àmplia flota de maquinària i vehicles en constant renovació.Tots aquests factors són els que ens permeten a dia d’avui romandre en el sector i seguir oferint un servei de qualitat als nostres clients.