CiC3, SL ofereix a tots els seus treballadors formació en matèria de Seguretat i Salut adequada al lloc de treball de cadascú i disposa en totes les seves obres de personal suficientment qualificat per vetllar per la seguretat dins i fora de l’obra de forma permanent. L’empresa compte, a més, d’un servei aliè de Prevenció de Riscos Laborals que treballa junt amb el departament de producció de l’empresa amb l’objecte de:

– Disminuir la sinistralitat laboral i augmentar la productivitat, identificant, avaluant i controlant els riscos associats a cada lloc de treball, evitant les causes que originen els accidents i malalties en el treball.
– Complir amb la legislació en matèria de prevenció, integrant-la en els processos d’organització.
– Fomentar la cultura preventiva per mitjà de la integració de la prevenció en el sistema general de l’empresa i el compromís de millora continua per part dels treballadors.