Servei de lloguer de maquinària

CiC3, SL disposa d’una àmplia flota de vehicles i maquinària que posa a disposició dels seus clients per a la realització de treballs puntuals i específics d’enderroc, moviment de terres i transport.

Servei de recollida de contenidors

CiC3, SL ofereix als seus clients un servei de contenidors la tasca del qual consisteix a realitzar la recollida, retirada, transport i deposició de residus procedents de la construcció a abocadors autoritzats. Per això, l’empresa disposa del certificat que l’autoritza per a portar a terme aquestes tasques de gestió de residus. L’empresa, a més, ofereix un servei d’assessorament als seus clients sobre els residus que generen per a la correcta gestió dels mateixos.

Aquest servei compta amb un equip de xofers, operadors, vehicles i contenidors que donen una resposta ràpida, eficaç i de qualitat quan el client el requereix.